Obszar Portu Gdynia jest ograniczony i brak ekspansji na morze byłby barierą rozwoju.
Celem budowy Portu Zewnętrznego jest poprawienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia poprzez umożliwienie obsługi kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltimax, to znaczy o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 metrów), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 metrów) oraz zanurzeniu do 16 metrów.

W efekcie Port Gdynia uzyska silną pozycję w znaczących segmentach ładunkowych w skali krajowej, bałtyckiej i europejskiej.

 

Dlaczego to jedyna możliwa droga rozwoju? Nie ma możliwości rozbudowy infrastruktury portowej Portu Gdynia w kierunku lądu, gdyż jest on otoczony przez dzielnice mieszkalne i użytkowe Gdyni.

 1. Wyczerpują się możliwości pozyskiwania nowych terenów wokół basenów portowych Portu Gdynia
 2. Konkurencyjne porty morskie w regionie Morza Bałtyckiego i Północnego dynamicznie się rozwijają; konieczne jest wyrównanie potencjału
 3. Założenia "Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku" przewidują zwiększenie obszaru portu na zalądowionych akwenach Zatoki Gdańskiej

Korzyści dla Polski

 1. Wzrost bezpieczeństwa łańcuchów dostaw oraz wymiany zagranicznej Polski
 2. Przeniesienie części przeładunków towarów uczestniczących w handlu zagranicznym Unii Europejskiej z zagranicznych portów do Polski


Korzyści dla Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni

 1. Rozwój sieci transportowej: dróg wodnych, kołowych i kolejowych powiązanych z Portem Zewnętrznym
 2. Wzrost gospodarczy regionu dzięki wpływom podatkowym
 3. Rozwój rynku pracy – około 4700 nowych miejsc pracy w Porcie Zewnętrznym i jego otoczeniu biznesowym
 4. Potencjał dla nowych inwestycji w Gdyni i miejscowościach ościennych
 5. Pozytywne zmiany demograficzne – czynnik ekonomiczny dla wzrostu liczby mieszkańców


Korzyści dla Portu Gdynia

 1. Poprawa pozycji konkurencyjnej
 2. Kontynuowanie roli Portu Gdynia jako ważnego ośrodka rynku transportu kontenerowego Europy
 3. Wieloletnie perspektywy rozwojowe, zapewnienie wpływów umożliwiających finansowanie kolejnych inwestycji
 4. Poprawa warunków żeglugowych
 5. Potencjał do poszerzenia oferty przeładunkowej Portu


Korzyści dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Porcie Gdynia

 1. Potencjał do rozwoju portfolio i wolumenu oferowanych usług


Korzyści dla środowiska naturalnego

 1. Wzrost udziału transportu dalekomorskiego w handlu – zmniejszenie śladu węglowego transportowanych dóbr
 2. Rozwój transportu intermodalnego, opartego na przyjaźniejszych dla środowiska środkach transportu