bg11

Zarząd Morskiego Portu Gdynia przedstawia najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania – Port Zewnętrzny. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego (czyli sztucznego półwyspu), na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz prawdopodobnie inne dodatkowe instalacje. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Mola Węglowego. Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia przy Nabrzeżach Portu Zewnętrznego uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m.

Nowe nabrzeża Portu Gdynia umożliwią zawijanie statków kontenerowych o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu do 16 metrów. To największe jednostki pływające, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie, z uwagi na niewielką głębokość Cieśnin Duńskich. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to co najmniej 2,5 mln TEU (czyli jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), czyli około 25 mln ton ładunków.

Port Zewnętrzny przyczyni się nie tylko do rozwoju Portu Gdynia, ale przełoży się też na zwiększenie wpływów do budżetu Gdyni, Pomorza oraz Polski i przyczyni się do stworzenia wielu nowych miejsc pracy w regionie pomorza. Będzie istotnym elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Projekt budowy Portu Zewnętrznego to projekt inwestycyjny (o charakterze greenfield) długoterminowy, strategiczny dla rozwoju gdyńskiego portu oraz wielowątkowy. Łączy w sobie praktycznie wszystkie obszary działalności portowej. Wchodząc w 2024 rok jesteśmy na finiszu kolejnych etapów związanych z przygotowaniem do podjęcia prac budowlanych zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w trybie dialogu konkurencyjnego, przy wsparciu i pod nadzorem Departamentu PPP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.

 

Realizacja

strategicznych założeń rozwoju Portu Gdynia

2029 rok

Planowane ukończenie budowy i wyposażenia Portu Zewnętrznego

Korzyści

dla kraju, Portu, Gdyni i jej mieszkańców, operatorów terminali portowych, potencjał wzrostu innowacyjności sektora portowego