Konsultacje społeczne w ramach projektu przeprowadzono, aby przekazać lokalnej społeczności oraz organizacjom ekologicznym, jak najwięcej informacji na temat Portu Zewnętrznego oraz działań podejmowanych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków jego budowy.

Realizacja tak dużego i złożonego projektu inwestycyjnego, wymaga udostępnienia informacji o kluczowych założeniach projektu, oczekiwanych rezultatach i jego wpływie na życie mieszkańców i środowisko naturalne. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wpływ przedsięwzięcia na warunki życia mieszkańców Gdyni i na środowisko naturalne.

 

Dlatego ZMPG S.A. podjął działania w celu uzyskania akceptacji projektu wśród lokalnej społeczności, rozwiania wątpliwości, a w niektórych przypadkach wspólnego wypracowania alternatywnych rozwiązań.

 

Obejmują one działania informacyjne i konsultacyjne, a w ich efekcie powstał raport opisujący poziom wiedzy o projekcie oraz stopniu jego akceptacji przez mieszkańców Gdyni. Obejmuje on również opinie organizacji ekologicznych i zostanie włączony do raportu oddziaływania na środowisko planowanego projektu inwestycyjnego.

 
01.

Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne

 
 
02.

Działania konsultacyjne - wymiany myśli, opinii, pytań i zastrzeżeń

 
 
03.

Przygotowanie i przeprowadzenie badań opinii publicznej i sporządzenie Raportu